MENU
Advertentie
Advertentie

Info

Welkom op anvah.nl (AlleNascholingenVoorAspirantHuisartsen).

Het zal geen verrassing zijn dat op deze website 'alle nascholingen voor aspirant huisartsen' te vinden zijn. Deze website is een spin-off van de ANVH-website waarop alle nascholingen voor (apotheekhoudende) huisartsen worden vermeld. Omdat enerzijds een groot aantal nascholingen voor huisartsen (nog) niet toegankelijk is voor aspirant huisartsen en anderzijds een groot aantal nascholingen voor aspirant huisartsen juist veel goedkoper worden aangeboden wijkt de inhoud van de ANVAH-website op belangrijke punten af van de ANVH-website.

De ANVAH-website geeft een overzicht van alle bijeenkomsten op locatie, alle online nascholingen en het in-company aanbod. Op anvah.nl vindt u vooral geaccrediteerde nascholingen maar ook niet-geaccrediteerde nascholingen worden opgenomen als deze interessant voor aspirant huisartsen zijn. Op ANVAH worden primair de bedragen weergegeven voor de (H)AIO gelden.

Met de zoekfunctie kunnen aspirant huisartsen onder meer op onderwerp, datum, afstand en kosten zoeken. Ook kunnen specifieke weekdagen worden opgegeven of kan het type aanbieder worden ingevoerd. Als een bezoeker bijvoorbeeld liever geen nascholingen volgt bij de farmaceutische industrie of alleen op dinsdagen en donderdagen beschikbaar is, voorziet de slimme zoekmachine van anvh.nl daarin.

Deze website is een initiatief van Stratagem Independent Concepts en is tot stand gekomen in overleg met huisartsen en in samenwerking met (huisarts)organisaties. Gebruik van anvah.nl is zowel voor artsen (i.o.) als voor aanbieders van nascholingen gratis.

Hebt u vragen of suggesties? We horen het graag!

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!