MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
KNMT afdeling kwaliteit
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
locatie
Gemeentehuis Hillegom
Hoofdstraat 115
2181 EC Hillegom
overig
14
Mei
2014
Mondzorg voor ouderen
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
KNMT afdeling kwaliteit
In de omgeving:
Hillegom

Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende tijd toe. In 2012 waren er 2,8 miljoen ouderen. Dit is 16,8% van de Nederlandse bevolking. In 2032 zullen er 4,3 miljoen ouderen zijn (24,6% van de Nederlandse bevolking). Daarnaast wordt de levensverwachting van de mens in Nederland steeds hoger. De gemiddelde levensverwachting stijgt: mannen worden 78 jaar en vrouwen 82 jaar (CBS, 2009). De verwachting is dat een deel van deze groep langer zelfstandig zal blijven wonen en dus naar de eigen tandarts zal blijven gaan  (Bots-van ’t Spijker et al., 2006). Maar langer leven betekent niet automatisch langer leven in een goede gezondheid. Meer dan 50% van de 65-plussers heeft één chronische aandoening. Van de  75-plussers heeft een derde meer dan één chronische aandoening.

De mondzorg voor ouderen is op wijkniveau niet of nauwelijks georganiseerd. Slechts 8% van tandartsen onderhoudt een zorginhoudelijke samenwerking, bijv. een verwijsrelatie, met huisartsen, apothekers, logopedisten of fysiotherapeuten (Gezondheidsraad, 2012).

TNO, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) en een vijftal mondzorgpraktijken hebben de krachten gebundeld om een beter bereik van mondzorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen in de wijk te faciliteren. Samenwerking tussen eerstelijns zorgprofessionals kan hier een belangrijke rol in spelen. Daarom heeft TNO met de samenwerkingspartners een module Mondzorg voor ouderen voor eerstelijns zorgprofessionals ontwikkeld. Door middel van bijscholing van eerstelijns zorgprofessionals in de wijk m.b.t. mondzorg en ouderen door mondzorgprofessionals hopen w (thuiswonende) ouderen beter te kunnen bereiken voor goede (mond)zorg en samenwerking in de wijk tussen eerstelijns zorgprofessionals te stimuleren.

Deze module gaat in op de thuiswonende (kwetsbare) ouderen, epidemiologie van mondgezondheid bij ouderen, specifieke mondgezondheidsproblemen bij ouderen, en medisch-tandheelkundige interacties bij ouderen. Verder zal het onderwerp samenwerking tussen eerstelijns zorgprofessionals in de wijk worden besproken tijdens de bijscholing.

Deze module heeft de volgende leerdoelen:

  1. Het bewustzijn vergroten van het belang van een gezonde mond bij ouderen bij eerstelijns zorgprofessionals ;
  2. Het vergroten van kennis over mondverzorging bij ouderen bij eerstelijns zorgprofessionals;
  3. Het vergroten van kennis over mondgezondheidsproblemen bij ouderen bij eerstelijns zorgprofessionals zodat zij deze problemen kunnen herkennen en deze ouderen kunnen doorverwijzen naar tandheelkundigen.
  4. Het stimuleren van samenwerking tussen eerstelijns zorgprofessionals in de wijk om de (mond)gezondheid van ouderen te bevorderen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!