MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
Stichting WDH Breda e.o.
kosten
basistarief
€ 80
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
locatie
Van der Valk Hotel Princeville
Princenhagelaan 5
4813 DA Breda
☎ +3176 5226 055
overig
13
Mei
2014
Wat zijn de hiaten in je kennis? Kennistoets en nabespreking
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
Stichting WDH Breda e.o.
In de omgeving:
Breda

Het is bekend dat bij de keuze van onderwerp voor een nascholing de huisarts zich eerder inschrijft op een thema waar hij al goed in is dan op een thema waar veel te verbeteren valt. Omdat men zich vaak niet bewust is waar die blinde vlekken zitten, kan het zinvol zijn om de kennis regelmatig te toetsen en vervolgens de bijscholing op de minder sterke punten te richten. In de huisartsenopleiding worden al jaren toetsen afgenomen over een breed scala aan huisartsgeneeskundige onderwerpen. Deze toetsen zijn voor alle huisartsen beschikbaar en kunnen eenmalig of per abonnement (2x per jaar) worden uitgevoerd.

Zo’n kennistoets bevat 160 toetsvragen die verdeeld zijn over 17 vaste hoofdstukken (de 16 ICPC groepen en een huisartsgeneeskundig theoretisch hoofdstuk). De vragen en casuïstiek gaan o.a. over leeftijdsgebonden aandoeningen, aspecten van het consult en acute en chronische aandoeningen. Het maken van de toets kost u ongeveer 2 uur. Elke deelnemer ontvangt vervolgens een overzicht van de eigen scores en de gemiddelden van de WDH groep en die van alle landelijk deelnemende huisartsen.

De toets
Als u de inloggegevens voor de toets heeft ontvangen heeft u 13 dagen de tijd om de toets te maken. U krijgt direct feedback op de toets.

De voorbereiding en nabespreking
Na ontvangst van de scores ontvangt u bericht van de WDH. Elke huisarts wordt gevraagd een aantal vragen voor te bereiden, bijvoorbeeld door de betreffende NHG standaard te bestuderen, en de belangrijkste leerpunten hierover op 1 A4-tje in veelvoud mee te nemen naar de avond. Bij voorkeur betreft dit het onderdeel waarop u het slechtst scoorde.
Deze voorbereiding kost u ongeveer een tot anderhalf uur. Op de groepsbijeenkomst worden vervolgens deze highlights besproken en onderling bediscussieerd.

Kennistoets 2 accreditatiepunten
Nabespreking 3 accreditatiepunten

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!