MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Meerdaags
organisatie
Stichting Schola Medica
kosten
basistarief
€ 980
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Opleiden en presenteren
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
16
punten
locatie
Schola Medica
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
☎ +3130 2823 908
overig
01
Mei
2014
GIC cursus docenten STARtclass
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Opleiden en presenteren'
Van aanbieder:
Stichting Schola Medica
In de omgeving:
Utrecht

2-daagse cursus

De Generic Instructor Course (GIC) is bedoeld voor STARtclassdocenten.

De GIC wordt gegeven aan medisch specialisten, die tevens docenten zijn en in de combinatie van beide hoedanigheden gaan participeren in de cursus SPOEDZORG voor aios en opleiders (huisartsgeneeskunde/ouderengeneeskunde). De GIC is gestoeld op richtlijnen van de ERC (European Resuscitation Counsil) en ALSG (Advanced Life Support Group) als internationale moederorganisaties.

Het doel van deze tweedaagse training voor STAR(t)class specialist/docenten is het aanleren van kennis en vaardigheden zodat zij het onderwijsprogramma kunnen geven volgens eenduidige uitgangspunten en binnen de afgesproken contouren. Binnen de GIC cursus wordt uitgebreid gewerkt met scenario onderwijs.

Opbouw cursus

Een tweedaagse training in het scenario onderwijs inzake spoedeisende geneeskunde, waarbij het oefenen met het geven van een lezing, het afnemen van toetsen en het geven en ontvangen van feedback extra aandacht krijgt. Na het doorlopen van de GIC kan de kandidaat docent in een van de STAR(t)classen onder begeleiding van een ervaren superviserend docent optreden. Zij zijn zowel op vakinhoudelijk als didactisch niveau bijgeschoold.

De cursist heeft inzicht in:

  • de belangrijkste principes in het leren van volwassenen en professionals in het bijzonder binnen het kader van de spoedeisende zorg.
  • de kenmerken van een goede instructeur en de specifieke kwaliteiten van Star(t)Class instructeurs i.h.b. zowel inhoudelijk als didactisch.
  • de wederzijdse verwachtingen tussen instructeurs en SBOH/Star(t)Class Organisatie;
  • het belang en toepassing van de Environment-Set-Dialogue-Closure (ESDC) structuur als basis voor elk onderwijsprogramma en de verschillende onderdelen daarin;
  • het belang en kenmerken van goede feedback als motor voor leren;
  • de belangrijkste principes voor en de rol van de instructeur in motiverend en effectief vaardigheidsonderwijs, scenario-onderwijs en scenario-assessment, plus een interactieve presentatie/discussie.
  • De cursist laat zien deze inzichten te willen en adequaat te kunnen toepassen bij het geven en begeleiden van vaardigheidsonderwijs, scenario-onderwijs en scenario-assessment.
  • In de eenmalige oefening met een interactieve presentatie/discussie geeft de cursist blijk de generieke principes voor goed (= doelgericht, interactief, volgens ESDC) onderwijs adequaat te kunnen toepassen.
  • De cursist geeft er gedurende de cursus blijk van ‘Achter het concept, boven de stof en naast de deelnemer’ te willen en kunnen staan.
  • De cursist is bereid en in staat om feedback te geven en te ontvangen (in oefensessies, via mentor, tussentijds) en deze te vertalen in concrete actiepunten voor een volgend ‘optreden’ (volgende oefening in de cursus en/of eerstvolgende inzet als kandidaat-instructeur = stap 1 Fase 2).
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!