MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
organisatie
ELANN
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
locatie
BuitenSociƫteit Paterswoldsemeer
Meerweg 227
9752 XD Haren-Groningen
☎ +3150 3129 213
overig
10
Apr
2014
Medisch Ethiek - Mag het een klachtje meer zijn?
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
ELANN
In de omgeving:
Haren-Groningen

Doel van het symposium is het verkennen van oude en nieuwe grenzen van de geneeskunde door gebruik te maken van de dagelijkse klinische praktijk vanuit verschillende invalshoeken. Dit jaar nemen we de zorgmijdende en claimende patiënten onder de loep. Een groep patiënten waar we met z’n allen in de praktijk mee te maken hebben. Voor beide categorieën patiënten geldt: Hoe ver gaat mijn bemoeienis? Wat zijn hierbij de juridische en ethische aspecten? Behandel ik elke patiënt hetzelfde, en waarom juist wel of juist niet?

Om antwoord op en vooral discussie over dergelijke vraagstukken te krijgen, bespreken we drie patiëntencasus uit de praktijk. Onder leiding van moderator Sabine Netters wordt een interactieve discussie met de zaal gevoerd. Voor inhoudelijke feiten en praktijkervaringen zijn vier deskundigen uitgenodigd: Julia Dikkers (jurist), Ruurd van de Water (geestelijk verzorger/palliatief verpleegkundige), Peter Cornet (psychiater) en Trea Broersma (psychiater). Vervolgens geeft Sabine Netters de deelnemers aan de hand van eigen ervaringen of stellingen de gelegenheid met elkaar in debat te gaan. Kortom, genoeg ingrediënten voor een levendige discussie!

Onderwerp 1:

 • omgaan met claimende patiënt qua juridische aspecten
 • wisselwerking 1e en 2e lijn
 • omgaan met emoties die een dergelijk patiënt oproept

Onderwerp 2:

 • omgaan met zorgmijdende patiënt qua juridische aspecten
 • wisselwerking 1e en 2e lijn
 • omgaan met emoties die een dergelijk patiënt oproept

Onderwerp 3:

 • omgaan met ernstig zieke, wilsonbekwame patiënt qua juridische aspecten
 • wisselwerking 1e en 2e lijn
 • omgaan met emoties die een dergelijk patiënt oproept
 • nadenken over of de ene patiënt in een dergelijke situatie anders wordt behandeld dan de ander. En zo ja waarom.

Onderwerp 4:

 • een interactieve discussie zal er voor zorg dragen dat ook persoonlijke ervaringen aan bod komen
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!