MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
Scott Haldane Foundation
kosten
basistarief
€ 1380
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
35
punten
locatie
Al Sawadi Beach Resort and Spa - Oman
Barka - Al Sawadi
Postal Code 320 Barka
Oman
☎ +9682 679 5545
overig
19
Mei
2014
Basiscursus Duikgeneeskunde
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
Scott Haldane Foundation
In de omgeving:
Barka

Leerdoelen basiscursus duikgeneeskunde Level I

Na afloop dient de cursist inzicht te hebben in de gevolgen die hydrostatisch en atmosferische drukken hebben op het menselijk lichaam en de processen die zich daarin afspelen. De cursist moet in staat zijn deze principes toe te passen bij advisering en keuring en behandeling van duikers

Na afloop moet de cursist in staat zijn duikers te adviseren over de potentiële risico’s van specifieke duikaandoeningen, specifieke duikaandoeningen kunnen herkennen, eerste hulp bij duikongevallen kunnen toepassen en gericht kunnen doorverwijzen. Daarnaast moet de cursist in staat zijn de principes toe te passen op een keuringssituatie.

De cursist dient op de hoogte te zijn met de mogelijke bedreigende situaties die onder water door flora en fauna kunnen ontstaan, moet daaromtrent de duiker kunnen adviseren en moet behandelingen kunnen starten die de gevolgen van schade van eerder genoemde bedreigingen kunnen genezen dan wel beperken.

De cursist dient de consequenties van de verschillende soorten duiken, ademgasvoorzieningen en duikapparatuur te kunnen vertalen naar gezondheidsaspecten voor de duiker en hem hierbij te adviseren en eventueel te behandelen, dan wel de behandeling op te starten.

De cursist moet na afloop in staat zijn duikers te kunnen adviseren en keuren, rekening houdend met de meest voorkomende afwijkingen. Daarnaast moet de cursist de consequenties van minder frequent voorkomende afwijkingen kunnen overzien en naar de juiste instantie kunnen doorverwijzen. Hij dient op de hoogte te zijn van het netwerk van keurende artsen en specialisten waar hij terecht kan voor nadere informatie

Na afloop moet de cursist kunnen inschatten, anamneses kunnen maken, diagnoses kunnen stellen en behandelstrategieën kunnen ontwikkelen.

De cursist moet na afloop inzicht hebben in de basisprincipes van hyperbare zuurstoftherapie en de belangrijkste indicaties kennen voor het toepassen van hyperbare zuurstoftherapie.

Samenvattend:

De cursist dient na afloop van de cursus in staat te zijn een inschatting te maken van de belastbaarheid van de individuele duiker en van de belasting die gevormd wordt door de specifieke omstandigheden waarin de duiker of een persoon onder overdruk zich bevindt. Hij moet een inschatting kunnen maken of de belastbaarheid en de belasting met elkaar in evenwicht zijn en/of adviezen kunnen uitbrengen waardoor deze twee met elkaar in evenwicht kunnen raken/blijven. Daarnaast moet hij behandelstrategieën kunnen ontwerpen en toepassen indien er schade ten gevolge van een (tijdelijke) disbalans tussen belastbaarheid en belasting van de duiker is ontstaan.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!