MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dag
organisatie
Lentis Groningen
kosten
basistarief
€ 195
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
5
punten
locatie
Lentis - Hoofdgebouw
E 70
9471 KA Zuidlaren
☎ +3188 1140 000
overig
12
Jun
2014
Congres Autisme - Verleden, heden en toekomst
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
Lentis Groningen
In de omgeving:
Zuidlaren

In 4 plenaire presentaties en 10 parallel sessies wordt veel verteld over de ontwikkelingen binnen de diagnostiek en behandeling van autisme. Het gaat zowel om ontwikkelingen die zijn bereikt vanuit wetenschappelijk onderzoek als vanuit klinische praktijk. Voor patienten in verschillende leeftijdsfasen zijn verschillende vormen van diagnostiek en behandeling aangewezen. Een diversiteit aan deskundigen vertelt over de laatste inzichten en de veranderingen daarin in verleden, heden en toekomst.

Leerdoelen:

 • Het beter begrijpen van de ontwikkelingen in de klinische genetica die de diagnostiek in de dagelijkse praktijk van de autisme hulpverlening binnen afzienbare tijd flink zullen veranderen, waarbij we meer zicht gaan krijgen op de variabiliteit in gedrag op grond van genetische mutaties.
 • Meer inzicht verkrijgen in wat autisme doet met kinderen, adolescenten en volwassenen die eraan lijden en hoe anderen, waaronder ouders, leerkrachten, clinici de inmiddels verworven kennis in hun dagelijks leven met mensen met autisme kunnen toepassen.
 • Het inzicht krijgen in de vier verschillende beschreven strategieën, die op grond van diverse evidentie uit literatuur beschreven worden; strategieën die gericht zijn op het bevorderen van geluk en emotioneel welzijn bij mensen met een autismespectrumstoornis.
 • Meer begrip krijgen voor wat er vanuit onderzoek en de klinische praktijk bekend is over autisme bij vrouwen.
 • Beter leren aansluiten bij de hulpvraag van de patient, die ons wordt verduidelijkt door beschrijvingen van ervaringen vanuit patient perspectief vanuit het dagelijks leven.
 • Vergroten van kennis over de verschillende middelen die in Nederland het meest gebruikt worden in de behandeling van mensen met ASS, om daarnaast meer kennis te krijgen over mogelijke bijwerkingen.
 • Vergroten van kennis m.b.t. de huidige stand van zaken op het gebied van OCD bij mensen met ASS en handvaten krijgen voor de dagelijkse praktijk. De meest effectieve gedragstherapeutische behandelwijze, namelijk exposure in vivo met responspreventie, wordt geïllustreerd aan de hand van boeiende casuïstiek.
 • Meer leren over wat er bekend is en wat we zien in de praktijk betreffende veroudering bij ASS.
 • Verkijgen van kennis over de indicaties en contra-indicaties van EMDR-behandeling bij mensen met ASS en op welke wijze kan EMDR aangepast worden aan de andere manier van informatie verwerking passend bij ASS.
 • Het verkrijgen van meer informatie over waar jongeren met ASS in de overstap naar het MBO precies tegen aanlopen, voor wie KAIRO is, wat KAIRO precies inhoudt, en de ervaringen tot nu toe.
 • Het bereiken van meer besef van vroege signalen van ASS enmogelijkheden en beperkingen in de diagnostiek en behandeling van jonge kinderen.
 • Tevens het vergroten van de kennis over derol van de omgeving bij het bespreken van hetEclectisch Noord-Nederlands model voor vroegstimulering.
 • Het vergroten van de kennis van toepassingen van en ervaringen met mindfulness bij volwassenen met ASS.
 • Het verkrijgen van meer kennis over de sociaal psychiatrische behandeling van ASS op alle levensgebieden en de vormgeving hiervan met levensloopbegeleiding, sociaal psychiatrische begeleiding en FACT als uitgangspunten

 

 

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!