MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
organisatie
Strategisch Coachen Groep
kosten
basistarief
€ 2100
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
36
punten
locatie
Restaurant De Soester Duinen
Soesterbergsestraat 188
3768 MD Soest
☎ +3135 6036 010
overig
16
Apr
2014
Opleiding Strategisch Coachen
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
Strategisch Coachen Groep
In de omgeving:
Soest

U werkt als Bedrijfsarts, Verzekeringsarts, Medisch Specialist, Mmanager, professional, specialist, coach, maatschappelijk werker of als mentor en u wilt zich inspannen om uw kennis en kunde op het terrein van coachen te verbeteren. Hierbij gaat het vooral om het toepassen van recent ontwikkelde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden op het gebied van coachen.

Leerdoelen

 • De effectiviteit van de cursist als coach is aanzienlijk verhoogd door het toepassen van de theorie en de technieken.
 • De expertise van de cursist als coach komt veel meer tot zijn recht tijdens de interactie met de cliënt/patiënt of uw medewerker
 • De cursist stuurt de interactie met de gecoachte/cliënt/patiënt zodanig dat de beoogde effecten (kwaliteit en performance) ook daadwerkelijk in de praktijk worden gerealiseerd
 • De cursist kan individuen, teams of organisaties coachen in de gewenste ontwikkeling
 • De cursist is zich bewust van natuurlijke weerstanden die zich tijdens coachen voor kunnen doen en kunt daarmee omgaan
 • U voorkomt dat weerstanden onbedoeld worden versterkt

U krijgt antwoord op de vraag: ’hoe begeleid ik mensen in een verandering,- of ontwikkeltraject.’ ’Wat kan ik beter wel en wat kan ik dan beter niet doen.’

Wat kunt u verwachten?
De opleiding bestaat uit 12 dagdelen, verdeeld over 6 dagen en bestaat uit drie onderdelen:

 • Kennis: U leert de informatie zoals geformuleerd in het Handboek Strategisch Coachen toe te passen in uw werksituatie
 • Kunde: Vervolgens oefent u op basis van een strategie, stapsgewijs de effectiviteit van een collega of een cliënt/patiënt te bevorderen
 • Kunst: Tenslotte leert u de kunst om deze kennis en kunde toe te passen in uw werksituatie. Die toepassing moet zowel passen bij de cultuur van de werkvloer, bij u als professional/ manager en bij de cliënt als gecoachte 
   

In de Opleiding Strategisch Coachen worden een drietal theorieën behandeld waar een beginnend of gevorderd coach, maar ook de gecoachte zelf, zijn voordeel mee kan doen:

 1. De Transactionele Analyse, een persoonlijkheids,- en communicatiemodel
 2. De ethologie, met inzichten uit de attachmenttheorie en de exploratiebehoefte
 3. De systeemtheorie met wetmatigheden voor organisaties en teams die leiden tot orde en balans.

De overeenkomst tussen deze drie is dat zij alle drie vanuit een ander perspectief antwoord geven op de vraag: “hoe kan een individu, een team of een organisatie overleven en groeien in een voortdurend veranderende omgeving?”

De technieken die ontleend zijn aan deze theorieën toegepast in verschillende werkvelden zoals: de gezondheidszorg, het onderwijs, HR, leidinggeven en in het management. Er wordt ingegaan op loopbaanvragen, assessments, teambuilding, omgaan met lastige lieden, stimuleren van herstelgedrag en omgaan met ethische dilemma’s.
 

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!