MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
Universiteit Maastricht - O&O
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
30
punten
locatie
Maastricht UMC+
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
☎ +3143 3876 543
overig
17
Mei
2014
Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
Universiteit Maastricht - O&O
In de omgeving:
Maastricht

Maastricht UMC+ hecht grote waarde aan goed onderwijs en deskundige docenten. Een structurele invoering van BKO geeft professionalisering van docenten een impuls. Docenten optimaliseren in dit opleidingstraject hun bekwaamheden door het ontwikkelen van zes competenties toegespitst op de onderwijspraktijk, te weten:

  • vakinhoudelijk handelen
  • ontwikkelen van onderwijs
  • uitvoeren van onderwijs
  • beoordelen en toetsen van studenten
  • samenwerken
  • reflecteren op eigen handelen

Deze competenties zijn de leidraad en bepalen de inhoud van het BKO-programma. BKO past binnen de universitaire plannen om een landelijk erkende onderwijskwalificatie te ontwikkelen voor medewerkers van alle faculteiten. Na positieve ervaringen met twee BKO pilotgroepen is Basiskwalificatie Onderwijs structureel geïmplementeerd en in het aanbod van de Taakgroep Docprof opgenomen.

Doel is het verkrijgen van een brede oriëntatie op onderwijs, waarbij onderwijscompetenties worden verbeterd en geoptimaliseerd.

Er wordt nauw aangesloten bij de onderwijspraktijk. Eigen onderwijservaringen worden kritisch onder de loep genomen en worden vertaalt naar nieuwe inzichten van de eigen onderwijspraktijk. Zo worden de 6 onderwijskundige competenties ontwikkeld en met behulp van bewijsmateriaal vastgelegd in een elektronisch portfolio. Het portfolio is het beoordelingsdocument op basis waarvan de BKO wordt gecertificeerd.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!