MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Meerdaags
organisatie
St. Compagnonsdagen Hoogeveen
kosten
basistarief
€ 350
AIO
€ 250
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
8
punten
locatie
Galamadammen
Galamadammen 1-4
8723 CE Koudum
☎ +3151 4521 346
overig
10
Apr
2014
Compagnonscursus Hoogeveen e.o.
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
St. Compagnonsdagen Hoogeveen
In de omgeving:
Koudum

Tijdens deze cursus komen verdeeld over de 2 data zo'n 80 huisartsen,specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten bij elkaar. Doel van de cursus is te komen tot een verdieping en zo mogelijk verbetering van het onderlinge contact in de overtuiging dat een goede onderlinge communicatie een positief effect heeft op de kwaliteit van de patiëntenzorg en het werkplezier vergroot.

Programma dag 1 

09.00-13.00

"Zorg voor anderen"

 • Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - inleidingen van J. Teeuwisse, psychiater/psychotherapeut, B. van Blanken, GZ-psycholoog
 • Zorg voor mensen met een aandoening in het autisme spectrum - inleidingen van M. van Dorp, arts/psychotherapeuten H. Nygard, GZ psycholoog
 • Interactief programma: casuïstiekbespreking:  inzicht in de zorg voor mensen met een beperking.
  Tijdens deze interactieve workshop, komen de meningen en ervaringen van de deelnemers uit de verschillende beroepsgroepen aan bod.
  • Inzicht krijgen in je eigen gedrag/valkuilen bij de zorg voor patiënten die anders zijn dan gemiddeld.
  • Handvatten te krijgen om deze zorg zo goed mogelijk te kunnen verlenen.
  • Kennis verwerven over de verschillende ziektebeelden.
  • Ervaringen uitwisselen.

14.00-17.00

De deelnemers wordt een sportieve activiteit aangeboden. Dit betekent in teamverband actief bezig zijn.

 • Samenwerking optimaliseren.
 • In een ontspannen omgeving elkaar als collega's beter te leren kennen.

Programma dag 2

09.00-09.30

 • Enkele deelnemers houden een presentatie van 10 min. over een onderwerp dat gerelateerd is aan hun specialisme of wordt er een casus gepresenteerd. Op dit moment zijn de namen van deze sprekers nog niet bekend.
  • Overdracht en/of verdiepen van medisch-inhoudelijke kennis
  • Door interactieve karakter en bijdrage door deelnemers een positieve impuls geven aan de intercollegiale verhoudingen.
  • Kennismaken met nieuwe collega's en hun specifieke aandachtsgebieden op hun vakgebied.

09.30-15.00 uur (incl. lunchpauze)

Het vervolg:'zorg voor ouderen'. De samenleving vergrijst en ook onze patiënten worden ouder.

 • Richtlijnen bij ICD/pacemaker in de laatste levensfase - praktische insteek - J. Kamp en J. Visser-Croezen, beide physician assistant op de poli cardiologie in de Isalaklinieken te Zwolle.  
 • Toekomstvisie op de ouderenzorg - prof. dr. J.P.J. Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde over de .
 • Technische, maatschappelijk enfilosofisch/ethische aspecten in de ouderenzorg - drs. M.J. de Bree, medisch ethicus.
  Hoe om te gaan met ethische vragen in de laatste levensfase.
  • Inzicht krijgen hoe te handelen in de laatste levensfase wanneer de patiënt een ICD of een pacemaker heeft.
  • Tijdig signaleren en het leren omgaan met vragen m.b.t. leeftijdsgebonden problematiek en vragen rondom het levenseinde.
  • Inzicht krijgen in hoe om te gaan met ethische vragen in de laatste levensfase.
  • Kennis nemen van demografische ontwikkelingen in onze regio.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!