MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Endocrinologie, Palliatieve zorg
onderwerp(en):
Diabetes
ICPC:
T
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - complicatiepreventie, geriatrische syndromen en palliatief beleid
Accreditatie Periode: 02-06-2017 t/m 02-06-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde', 'Endocrinologie' of 'Palliatieve zorg'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

In het jaar 2030 zullen er in Nederland naar schatting 4 miljoen 65-plussers zijn (25% van de totale bevolking), en ca. 1 miljoen 80-plussers. Daarmee neemt ook het aantal kwetsbare ouderen toe. De prevalentie van diabetes mellitus (DM) zal stijgen naar ongeveer 8% van de totale bevolking. In verpleeghuizen ligt de prevalentie van DM op ongeveer 20%. Diagnostiek en behandeling van DM zal dus steeds meer gaan voorkomen in het dagelijks werk van de specialist ouderengeneeskunde, zowel intra- als extramuraal. Hoewel er nog steeds geen duidelijke definitie is van het begrip kwetsbaarheid, bestaat de doelgroep van de specialist ouderengeneeskunde grotendeels uit mensen van hoge tot zeer hoge leeftijd die veelal chronisch ziek zijn met lichamelijke, psychische, communicatieve en/of sociale beperkingen.

Bij ouderen met DM komen voortijdige mortaliteit en comorbiditeit voor (zoals hypertensie, coronaire hartziekte en beroerte).

De behandeling van patiënten met DM verschilt van die bij ‘gewone’ volwassenen voor wat betreft behandeldoelen, cardiovasculair risicomanagement, glykemisch management, preventie van complicaties en het alert zijn op geriatrische syndromen.

In de cursus ‘Diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - diagnostiek, CVRM en glykemisch management’ ligt de focus op diagnostiek, cardiovasculair risicomanagement en glykemisch management. In deze cursus wordt dieper ingegaan op preventie van complicaties, diabetes mellitus en geriatrische syndromen en op de diabetespatiënt in de palliatieve en terminale fase.

Deze beide diabetescursussen zijn grotendeels gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn ‘Verantwoorde Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen thuis en in verzorgings- of verpleeghuizen’, van Verenso (2011) en hebben globaal dezelfde indeling als deze richtlijn.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Na het volgen van deze cursus kunt u:

  • de gevolgen van diabetes mellitus op langere termijn beschrijven.
  • benoemen hoe de complicaties beperkt kunnen worden.
  • omschrijven hoe u een patiënt met diabetes mellitus moet behandelen die in zijn/haar laatste levensfase is.
  • benoemen hoe u een patiënt met diabetes mellitus behandelt die terminaal is.

Inhoudsopgave

Module
Preventie van complicaties bij kwetsbare ouderen met diabetes mellitus (DM)
• Diabetische retinopathie
• Diabetische voet
• Diabetische nefropathie
• Diabetische neuropathie
Geriatrische syndromen en diabetes mellitus
• Polyfarmacie
• Depressie
• Cognitieve beperkingen
• Valincidenten
Palliatief of symptomatisch beleid en diabetes mellitus
• Diabetes mellitus en de laatste levensfase

Eindtoets

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!