MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, GGZ & psychiatrie
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Het syndroom van Korsakov
Accreditatie Periode: 28-08-2016 t/m 28-08-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde' of 'GGZ & psychiatrie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Het syndroom van Korsakov ontstaat ten gevolge van langdurig en overmatig alcoholgebruik en daarmee gepaarde gaande zelfverwaarlozing en ondervoeding. Stoornissen in het gebruik van alcohol behoren tot de grootste problemen binnen de gezondheidszorg in Nederland. Chronisch alcoholgebruik kan ernstige gevolgen hebben op zowel individueel als maatschappelijk terrein. Een van de gevolgen is het syndroom van Korsakov. De maatschappelijke kosten zijn hoog.

Iedere specialist ouderengeneeskunde heeft wel een of meerdere patiënten met het syndroom van Korsakov op zijn of haar (psychogeriatrische) verpleeghuisafdeling en kent de problematiek. In deze cursus vindt u een uitgebreide beschrijving van het syndroom van Korsakov en van de geheugenstoornissen en de executieve functiestoornissen die er het gevolg van zijn. Bovendien wordt de empathisch-directieve benadering belicht waarbij het belang naar voren komt van een specifieke benadering en woonomgeving met als speerpunt 'structuur'.

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de oorzaken van het ziektebeeld.
  • kent u de aandoeningen die kunnen ontstaan als gevolg van chronisch alcoholgebruik.
  • herkent u een Wernicke-encephalopathie.
  • kunt u de specifieke geheugen- en executieve functiestoornissen beschrijven, die voorkomen bij het syndroom van Korsakov.
  • heeft u kennis van de behandelmogelijkheden van de patiënt met het syndroom van Korsakov.
  • heeft u kennis van de benaderingswijze en noodzakelijke omgevingsfactoren van patiënten met het syndroom van Korsakov.
  • kent u het belang van een dagprogramma.

Inhoudsopgave

Module 1 - Alcoholgebruik en het syndroom van Korsakov

- Inleiding
- Epidemiologie
- Oorzaak
- Comorbiditeit
- Neurologische gevolgen van chronisch alcoholgebruik

Module 2 - De gevolgen van thiaminedeficiëntie

- Thiaminedeficiëntie
- Wernicke-encephalopathie
- Het syndroom van Korsakov
- Onderzoek en diagnostiek

Module 3 - Behandeling en begeleiding van patiënten met het syndroom van Korsakov

- Behandeling van patiënten met het syndroom van Korsakov
- Wonen
- Bopz
- Omgang met patiënten met het syndroom van Korsakov
- Korsakov Kenniscentrum
- Conclusie
- Literatuur

Eindtoets

* Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met drs. I.J. Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde bij Atlant en onderzoeker bij VUmc.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!