MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
MEDonline International b.v.
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
Accreditatie Periode: 10-3-2020 t/m 9-3-2022

Deze e-learning is bedoeld om u in maximaal 2 uur tijd bekend te maken met een aantal erfelijke stofwisselingsziekten en de dieetmaatregelingen die daarbij passen. De e-learning heeft niet als doel om de behandeling geheel te kunnen overnemen. Wel om de grote lijnen van de dieetbehandeling bij diverse stofwisselingsziekten te leren herkennen en te weten waar en wanneer expertise ingeroepen moet worden bij een behandelend metabool centrum. Dit kan helpen om fouten te voorkomen en hiermee de zorg voor patiënten met een stofwisselingsziekte verbeteren. Ook beginnende zorgverleners in het metabole veld (denk aan fellows metabole ziekte en onderzoekers) kunnen met deze e-learning hun kennis vergroten.

Doelgroepen die we hierbij voor ogen hebben zijn: huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, gynaecologen, anesthesiologen, internisten, SEH artsen, SEH verpleegkundigen, diëtisten, verloskundigen, POH-ers en beginnende zorgverleners in het metabole veld (fellows, onderzoekers en diëtisten).

Aan de hand van een viertal casus zullen onderstaande leerdoelen aan bod komen. Tijdens de e-learning zullen vragen over de behandelde onderwerpen gesteld worden. Aan het eind van het programma maakt de deelnemer een toets waarin de verworven kennis getest zal worden. Een deel van de onderwerpen die aan bod komen zijn meer diëtair van aard, een deel meer medisch. In het geval van erfelijke stofwisselingsziekten is die scheidslijn minder duidelijk: dieetmaatregelen zijn soms de belangrijkste behandeling, en ziekte kan vragen om dieetaanpassingen. Zowel arts als diëtist moet zich bewust zijn van dit samenspel. Deze e-learning is daarom voor beide doelgroepen (en breder) geschikt.

Aan het einde van het e-learning programma:

  • kent de deelnemer de rol van dieetmaatregelen bij een aantal erfelijke stofwisselingsziekten.
  • herkent de deelnemer risicosituaties bij potentieel ontregelende stofwisselingsziekten en de specifieke rol van voeding/ het dieet in die situaties.
  • weet de deelnemer bij welke zorgvragen het expertisecentrum ingeschakeld moet worden.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!