MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Palliatieve zorg, Neurologie, Ouderengeneeskunde, Algemeen & overig
ICPC:
A, N
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Neurologische problematiek in de palliatieve fase

De specialist ouderengeneeskunde heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase waarbij hij voor de behandeling van problematiek ten gevolge van hersenmetastasen en van een (dreigende) dwarslaesie aangewezen is op eigen kennis en kunde. Het hebben van actuele kennis over diagnostiek en beleid op dit terrein is dan van doorslaggevende waarde, te meer omdat het hierbij gaat om symptomen die door zowel de patiënt als zijn omgeving als zeer bedreigend worden ervaren. Denk hierbij aan het optreden van insulten, uitvalsverschijnselen, gedragsproblematiek, pijn en/of angst. Symptomen die stuk voor stuk een forse lijdensdruk met zich mee kunnen brengen voor patiënten en hun naasten. Aan de hand van de inhoud van deze cursus kan de specialist ouderengeneeskunde vragen en problemen op dit gebied op deskundige en effectieve wijze tegemoet treden.

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u bekend met de symptomatologie behorend bij hersenmetastasen en bij een (dreigende) dwarslaesie.
  • kunt u de symptomen van hersenmetastasen en een (dreigende) dwarslaesie diagnosticeren.
  • kunt u inschatten in hoeverre en op welke wijze deze symptomen belastend zijn voor een patiënt en zijn/haar naasten in de laatste levensfase.
  • kunt u een symptoomverlichtend beleid voeren bij patiënten met hersenmetastasen en bij patiënten met een (dreigende) dwarslaesie.
  • kunt u de patiënt en zijn familie, en de leden van het zorg- en behandelteam informeren over de achtergronden en de symptomen van hersenmetastasen en van een (dreigende) dwarslaesie.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!