MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1,5 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
GGZ & psychiatrie, Algemeen & overig
ICPC:
A, L, P, Z
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
1,5
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Valangst na heupfractuur
Accreditatie Periode: 20-07-2019 t/m 20-07-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'GGZ & psychiatrie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

U wordt in deze cursus meegenomen in het klinisch redeneerproces bij de casus van mevrouw Smit. Zij is gevallen en heeft hierbij een heupfractuur opgelopen. Het herstel stagneert na enkele weken; wat speelt hier?

Een interdisciplinair panel, waarin de fysiotherapie, psychologie en de ouderengeneeskunde is vertegenwoordigd, neemt u mee bij de verkenning en analyse van de casus en zoomt hierbij in op een aantal aspecten die in deze casus voorkomen. U krijgt praktische handvatten om bij signalering van deze aspecten bij uw eigen patiënt adequaat te handelen en uw rol te bepalen binnen de zorg rondom een dergelijke patiënt.

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • de veelvoorkomende problematiek na een heupfractuur benoemen en relateren aan de gepresenteerde casus.
 • een analyse maken van alle factoren die een rol spelen rondom de problematiek van de patiënt.
 • de huidige inzichten op het gebied van screening, diagnostiek en behandeling van valangst benoemen en gericht toepassen op de geschetste casus.
 • beschrijven op welke wijze de valangstladder en de FES-i7 ingezet en gebruikt kunnen worden.
 • in uw benadering van deze casus uw potentiële rol bepalen én de rol van andere disciplines.
 • een onderbouwde keuze maken welke behandeling u op welk moment wilt inzetten bij de beschreven casuïstiek.
 • disciplines die betrokken kunnen of moeten worden bij deze casus en de interventiemogelijkheden binnen deze disciplines benoemen.
 • uw interventies in vorm, intensiteit en tijd plaatsen binnen de context van het gehele patiëntsysteem rondom de patiënt, gericht op de zorgvraag van de patiënt.
 • nieuwe ontwikkelingen en recente inzichten op het gebied van valangst na een heupfractuur benoemen.

 

Gespreksleider

 • Prof. dr. W.P. Achterberg, hoogleraar Institutionele zorg en ouderengeneeskunde

Panel

 • Drs. Maaike Scheffers, aios ouderengeneeskunde, PhD-student: LUMC
 • Nathalie Balaguer, fysiotherapeut, Argos Zorggroep
 • Drs. Bart Beck, psycholoog, Pieter van Foreest en LUMC
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!