MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
MEDtalks Nederland B.V.
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Zwangerschap & verloskunde
ICPC:
T, W
sponsoring
Bayer
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
Masterclass Gynaecologie - Het belang van preconceptionele voeding- en leefstijladvisering voor de gezondheid van huidige en toekomstige generaties
Accreditatie Periode: 26-11-2019 t/m 25-11-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Zwangerschap & verloskunde'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Een ongezonde leefstijl verhoogt het risico op cardiovasculaire ziekten en kanker. Echter, uit vele studies blijkt dat roken, alcoholgebruik en een ongezonde voeding ook nadelig kunnen zijn voor de voortplanting.Dit komt omdat de moeder en de vader tijdens de zwangerschap de omgeving vormen van de geslachtscellen en het ongeboren kind. Gelet op de huidige omstandigheden van het milieu, de maatschappij, het werk, en de huidige voeding- en leefstijlgewoonten blijkt die omgeving de afgelopen decennia sterk veranderd.

In de gezondheidszorg is er onvoldoende besef dat vrouwen en mannen in de voortplantingsperiode dezelfde ongezonde gedragingen vertonen als daar buiten. Deze dragen onder meer bij aan het hoge aantal fertilteitsbehandelingen en zwangerschapscomplicaties. Het door huisartsen, verloskundigen en gynaecologen signaleren van ongezonde leefstijlgedragingen en het stimuleren van gezond gedrag bij patiënten en hun partner vóór en tijdens de zwangerschap moet leiden tot aanzienlijke voortplantingswinsten en kosten besparingen in de gezondheidszorg.

In deze voordracht worden de belangrijkste ongezonde leefstijlgedragingen beschreven waarvan aangetoond is dat blootstelling in de periconceptieperiode en zwangerschap een bijdrage levert aan voortplantingsstoornissen die variëren van subfertiliteit tot congenitale afwijkingen en laag geboortegewicht. Ook wordt de relatie gelegd tussen periconceptionele leefstijlgedragingen en de gezondheid van het kind in de toekomst, waarbij ingegaan wordt op een verklarend moleculair biologische mechanisme (epigenetica).

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!