MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 1495,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Farmacologie, Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Bijwerkingen in de praktijk (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 1-6-2019 t/m 31-5-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Werking en bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel bijwerkingen zijn bekend en opgenomen in de officiële productinformatie van het betreffende middel. De productinformatie is echter gebaseerd op resultaten van klinische onderzoeken en daarmee beperkt. Zo zijn de klinische onderzoeken vaak niet ingericht om bijwerkingen of risico’s op te sporen die weinig voorkomen of die pas na langdurig gebruik optreden.

Daarnaast worden geneesmiddel vaak onderzocht in een streng geselecteerde onderzoeksgroep, die niet altijd overeenkomt met de daadwerkelijke gebruikers in de praktijk. Het is een taak van apothekers en andere zorgverleners om alert te zijn op mogelijke bijwerkingen, bekend of onbekend. Nieuwe inzichten uit de praktijk kunnen gebruikt worden om lacunes in de kennis over bijwerkingen op te vullen en geneesmiddelgebruik in Nederland veiliger te maken.

In deze e-learning krijgt u aan de hand van casuïstiek inzicht in het herkennen van bijwerkingen, krijgt u handvatten voor het beoordelen van een oorzakelijk verband tussen geneesmiddelgebruik en klachten en weet u welke rol u heeft in de bewaking van een veilig gebruik van geneesmiddelen in Nederland.

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de verschillende typen bijwerkingen.
  • kunt u geneesmiddelgerelateerde bijwerkingen in de praktijk herkennen.
  • heeft u handvatten voor het beoordelen van het oorzakelijk verband tussen een geneesmiddel en een opgetreden klacht.
  • weet u welke rol u heeft in de bewaking van een veilig gebruik van geneesmiddelen in Nederland.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!