MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
MEDonline International b.v.
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Cardiologie
ICPC:
A, K, T
sponsoring
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
Het vrouwenhart, de nieuwste inzichten
Accreditatie Periode: 5-4-2019 t/m 4-4-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Cardiologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in de Westerse wereld. Ondanks het feit dat er een aanmerkelijke winst is geboekt, mede ten gevolge van de medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen in de behandeling van hart- en vaatziekten, is dit dus nog lang niet voldoende daar waar het vrouwen betreft. Door een vroegtijdige herkenning en erkenning van risicofactoren bij vrouwen tijdens de peri- en postmenopauzale levensfase kan er een daling worden bewerkstelligd van zowel het sterftecijfer alsmede van de enorme financiële lasten in de gezondheidszorg, zoals ziekenhuisopnames ten gevolge van cardiovasculaire events.

In deze e-learning gaat u aan de hand van een casuïstiek steeds meer inzichten krijgen in de verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om klachtenpatronen, diagnostiek en behandeling.

Casus: mevrouw Jansen is een dame waarvan u er zeker één in de praktijk heeft; recidiverende thoracale klachten e.c.i. Ze is al meerdere keren bij de cardioloog geweest zonder duidelijke diagnose. Aan de hand van haar verhaal wordt duidelijk wat het belang is om zo vroeg mogelijk risicofactoren te herkennen en te behandelen.

De kennis uit deze e-learning zal u motiveren om een gezondere lifestyle aan te moedigen, waarbij meer lichaamsbeweging te samen met een gezond voedingspatroon bij alle vrouwen in Nederland een belangrijk onderdeel vormen.

De e-learning is opgebouwd uit 3 delen, waarvan deel 1 en 2 de echte leerblokken zijn en deel 3 vooral informatief is om u op deze manier volledig up-to-date te krijgen.

 • Deel 1 - Klachtenpatronen & Pathofysiologie (7 deelvragen)
 • Deel 2 - Risicofactoren (4 deelvragen)
 • Deel 3 - Diagnostiek & Behandeling (1 deelvraag/vooral informatief)

Na het volgen van deze e-learning:

 1. heeft u meer inzicht gekregen in de genderspecifieke verschillen in de pathofysiologie van atherosclerose.
 2. kunt u thoracale pijnklachten bij vrouwen beter begrijpen.
 3. kunt u nauwkeuriger het cardiovasculair risicoprofiel bij vrouwen inschatten.
 4. heeft u inzicht in de behandeldoelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij vrouwen.
 5. ziet u nog meer het belang van leefstijlaanpassingen en het optimaliseren van risicofactoren van het cardiale risicoprofiel bij vrouwen met klachten.
 6. weet u wat er bedoeld wordt met de 'gender-paradox' in de cardiologie.
 7. heeft u kennis van de verschillen tussen mannen en vrouwen bij re-integratie en werkhervatting na een cardiaal event.
 8. heeft u een overzicht van direct toepasbare praktische adviezen ten aanzien van leefstijl bij vrouwen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!