MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
GGZ Ecademy
kosten
basistarief
Onbekend
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Accreditatie Periode: 2-4-2019 t/m 1-4-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Dit leertraject is een volledige update en vervanging van de module (Be)handelen naar de wet in de zorg. Het oude product komt hiermee te vervallen. Het nieuwe leertraject behandelt vanuit verschillende rollen de wet- en regelgeving rond vrijwillige zorg.

Na afronding van het leertraject:

 • Is de deelnemer bekend met de wet- en regelgeving waarmee hij in aanraking komt bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden in de vrijwillige zorg:
  • hij weet welke informatie nodig is om een behandeling te kunnen starten.
  • hij weet wat het doel is van leveringsvoorwaarden bij de start van een behandeling.
  • hij weet wat de invloed is van WGBO bij de start van een behandeling.
  • hij weet wat de wet zegt over dossierinzage.
  • hij weet waar hij informatie kan vinden over de klachtenprocedure.
  • hij weet wat hij moet doen als hij een klacht ontvangt van een cliënt en hoe hiermee om te gaan.
  • hij weet hoe hij als hulp verlener omgaat met sociale media.
  • hij weet hoe hij de meldcode kindermishandeling toepast.
  • hij weet wat de rol en plichten zijn van een mentor/curator.
  • hij weet welke stappen hij wettelijk moet zetten bij een cliënt die met ontslag gaat.
  • hij weet wanneer en welke informatie hij over mag dragen aan derden.
  • hij weett welke voorwaarden en regels er gelden bij het overdragen van informatie aan een andere instelling.
  • hij weet welke wetten van toepassing zijn wanneer een behandeling eenzijdig wordt beëindigd.
 • Kan de deelnemer benoemen hoe hij deze wetten en regels moet toepassen/inzetten binnen de ggz bij:
  • vrijwillige ambulante behandeling
  • vrijwillige klinische behandeling.

Doelgroep:

 • Gezondheidszorgpsychologen
 • Psychotherapeuten
 • Psychiaters
 • Verpleegundigen
 • Verpleegkundig specialisten
 • Artsen
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!