MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
RIVM/CvB
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Zwangerschap & verloskunde, Onderzoek & statistiek
ICPC:
W
sponsoring
Overheid
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
Toets Counselingsvaardigheden Prenatale Screening
Accreditatie Periode: 18-7-2018 t/m 17-7-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Zwangerschap & verloskunde' of 'Onderzoek & statistiek'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De toetsing van de counseling beperkt zich tot nu toe tot een schriftelijke toetsing van onder meer het deskundigheidsniveau van de counselor en de organisatie van de counseling. Daarnaast worden counselors getoetst op het voldoen aan de minimumnorm van 50 counselingsgesprekken op jaarbasis. Met deze methoden wordt alleen de kwantiteit van de counseling en de kwaliteit van de organisatie van counseling beoordeeld. De inhoudelijke kwaliteit van het counselingsgesprek zelf wordt hiermee niet getoetst. Afgesproken is het landelijk format uit te breiden met het toetsen van de counselingsvaardigheden waarmee een meer volledig en evenwichtig pakket aan toetsingsinstrumenten ontstaat.

Iedere toets bestaat uit 12 role plays.Een Role Play is een korte levensechte situatie van slechts enkele minuten. Elke Role Play is gekoppeld aan meerdere te beoordelen (of te trainen) competenties of kennisaspecten.

Elke Toets Role Play bestaat uit:

  1. Een korte gesprekssituatie waarop de deelnemer reageert.
  2. Een beoordelmoment met coach/expert.

Competenties en beoordeelcriteria

In het toetskader gaan we uit van zes competenties die cruciaal zijn voor goede counseling:

  1. Informatieuitwisseling counselor - cliënt.
  2. Informatieuitwisseling cliënt - counselor.
  3. Hulp bij besluitvorming.
  4. Waardenvrij communiceren.
  5. Sociaal cultureel aanpassen.
  6. Kennis toepassen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!