MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
MEDtalks Nederland B.V.
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Pfizer
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
Nieuwe Europese Privacyverordening
Accreditatie Periode: 8-5-2018 t/m 7-5-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Op 25 mei a.s. treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Tijdens de nascholing worden de belangrijkste aspecten van de AVG besproken, met een nadruk op de aspecten die relevant zijn voor medische beroepsbeoefenaren, zoals de verhouding tussen de AVG en het beroepsgeheim. Het programma is toegespitst op de praktische uitvoering van de maatregelen die u zult moeten nemen in het kader van de AVG.

Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Toestemming - Hoe krijg je op de juiste wijze toestemming? In welke gevallen heb je die nodig?
  • Rechten van betrokkenen - De AVG geeft patiënten meer rechten, zoals het recht op vergetelheid. Hoe kan je daarmee omgaan?
  • Verwerkingsovereenkomsten sluiten - De AVG eist van praktijkhouders dat ze een zogeheten verwerkersovereenkomst sluiten met derden die in hun opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • Nieuw privacyverklaring publiceren - Uiterlijk 25 mei a.s. moet er een privacyverklaring op uw website staan, waarin wordt vermeld hoe u met de privacy en medische gegevens van uw patiënten omgaat.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!