MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Urologie, Algemeen & overig
ICPC:
A, U, Y
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Mannen die moeilijk plassen - mictieklachten bij oudere mannen
Accreditatie Periode: 26-03-2018 t/m 26-03-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Urologie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Mictieklachten komen bij mannen die ouder zijn dan 50 jaar veelvuldig voor. De klachten kunnen voor een groot deel verklaard worden door de optredende prostaathyperplasie en de daarmee samenhangende blaasuitgangsobstructie. Echter, de gedachte dat prostaathyperplasie alléén verantwoordelijk zou zijn voor de bemoeilijkte mictie is inmiddels verlaten. Het gaat om een samenspel van factoren.

Deze cursus gaat over de pathofysiologie en symptomatologie van de gestoorde mictie, over het beloop, over de diagnostische en de therapeutische mogelijkheden. Prostaathyperplasie wordt uitvoerig besproken. Urine-incontinentie komt in deze cursus slechts gedeeltelijk aan bod. De cursus 'Overactieve blaas bij ouderen' gaat veel dieper op dit onderwerp in. Ook het onderwerp prostaatcarcinoom wordt in een aparte cursus behandeld.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Na het doorlopen van deze cursus:

  • bent u bekend met de pathofysiologie, epidemiologie en symptomatologie van bemoeilijkte mictie.
  • kunt u het diagnostisch handelen bij patiënten met klachten van bemoeilijkte mictie beschrijven.
  • bent u in staat om het therapeutisch beleid te bepalen bij patiënten met klachten van bemoeilijkte mictie.
  • kunt u bij klachten van moeilijk plassen gericht verwijzen naar de specialist.

INHOUDSOPGAVE

Module
Inleiding
Casus
Definitie
Epidemiologie
Pathogenese
Symptomen
Diagnostiek
Therapie
Evaluatie
Literatuur
Websites
Eindtoets

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!