MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
AccreDidact BV
kosten
basistarief
€ 54,30
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
(Levens)beschouwing, Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
AccreDidact Huisarts 18/02 - Ethiek in de huisartsenpraktijk
Accreditatie Periode: 27-04-2018 t/m 27-04-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van '(Levens)beschouwing' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Medische ethiek is zo oud als geneeskunde. De inzet van medische ethiek is een systematische reflectie op goed medisch handelen. Zoals de wortels van onze westerse geneeskunde in het oude Griekenland van Hippocrates liggen, kunnen we ook het begin van de medische ethiek daar situeren: de eed van Hippocrates. De daarop gebaseerde en in 2003 geheel vernieuwde artseneed heeft betrekking op de patiënt, de arts en de relatie tot de maatschappij.

Hoewel medische ethiek van oudsher nauw verweven is met het handelen van de dokter, en daarmee een beroepsethiek is, heeft ze zich de laatste decennia ontwikkeld tot een apart vak: een zelfstandige discipline met verschillende stromingen, met eigen handboeken, tijdschriften, experts en (universitaire) afdelingen.

Als gevolg van wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is er ook een inhoudelijke verschuiving binnen de medische ethiek opgetreden. Er wordt niet alleen nagedacht over verantwoord medisch handelen, maar ook over de zinvolheid van dat medisch handelen. Hoe kansrijk en effectief is het handelen in medisch opzicht? En hoe gewenst is het handelen vanuit het perspectief van de patiënt in kwestie?

Als huisarts staat u voor de uitdaging om niet alleen in het directe contact met de patiënt en diens naasten maar ook in de organisatie van transitie van de zorg en van een generalistische, persoonsgerichte, laagdrempelig toegankelijke zorg voor alle mensen dichtbij huis, de juiste besluiten te nemen. Soms botsen daarbij waarden en belangen, zoals het welzijn van de patiënt, het vertrouwen van de patiënt in u als arts, de rechtvaardige verdeling van zorg, de contractueel vastgelegde afspraken met de ziektekostenverzekeraar of het trouw blijven aan uw eigen normen en waarden.

Algemeen leerdoel: na afronding van dit nascholingsprogramma bent u in staat alledaagse ethische kwesties te herkennen, verkennen, analyseren en bespreken om te komen tot een verantwoord handelingsbesluit.

Na het afronden van dit programma:

  • hebt u kennis van de geschiedenis van en de ontwikkelingen binnen de medische ethiek.
  • kunt u morele kwesties in de praktijk herkennen en analyseren aan de hand van diverse ethische perspectieven.
  • betrekt u morele bronnen, zoals persoonlijke waarden en normen en waarden van de beroepsgroep en de samenleving, bij een kritische reflectie op uw handelen als huisarts.
  • kunt u in een morele kwestie beargumenteerd tot een afweging komen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!