MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, GGZ & psychiatrie, Algemeen & overig
ICPC:
A, P
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Depressie in het verpleeghuis
Accreditatie Periode: 15-01-2018 t/m 15-01-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde', 'GGZ & psychiatrie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Hoe vaak komt een depressie voor in het verpleeghuis? Onderzoeken suggereren dat een depressie voorkomt bij circa 15% van de bewoners, en nog eens 15% heeft een zogeheten minor depression. Het verschil tussen beide vormen van een stemmingsstoornis zal worden besproken, evenals het onderscheid met rouw en apathie.

Hoe kan men de diagnose in een verpleeghuis stellen, in de aanwezigheid van zovele somatische ziekten en beperkingen, is de volgende vraag die aan de orde komt. Welke somatische medicatie kan de stemming beïnvloeden? Welke aanvullend onderzoek is wenselijk om een somatische oorzaak uit te sluiten? Hoe diagnosticeer je een depressie bij patiënten met dementie?
Er zijn diverse meetinstrumenten beschikbaar, die ook in verpleeghuissetting zijn onderzocht op hun toegevoegde waarde. Wat is het nut van deze meetinstrumenten, en welk meetinstrument kies je dan?

Een depressie hoeft niet altijd behandeld te worden, dit hangt onder meer af van de ernst. Hoe bepaal je wanneer je wel moet gaan behandelen? En zo ja, welke behandeling is dan geïndiceerd? Antidepressiva worden vaak voorgeschreven, maar is dat altijd nodig? Werken antidepressiva ook bij dementie? Welke alternatieven zijn effectief bij verpleeghuisbewoners? En zijn effectieve behandelmogelijkheden, zoals psychotherapie en bewegingstherapie, wel mogelijk in het verpleeghuis?

Indien antidepressiva worden overwogen, wat zijn dan indicaties hiervoor? Zijn er voorkeursmiddelen, en welk onderzoek (ECG?) moet je voor het starten verrichten. Hoe bouw je de dosis op en hoe lang moet je wachten voordat je het effect kunt zien? Hoe meet je dit effect betrouwbaar en valide? Kan dat met dezelfde meetinstrumenten? Is het nuttig de spiegel te controleren, of andere controles te verrichten (orthostase)?. Wanneer kun je constateren dat een middel niet effectief is, en wat zijn dan de vervolgstappen? Indien een middel effectief is, hoe lang ga je er dan mee door? Al deze vragen komen in deze cursus aan bod.

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de verschillende stemmingsstoornissen en de prevalentie hiervan bij ouderen noemen.
  • bent u bekend met de risicofactoren van depressies bij ouderen.
  • kunt u depressies bij ouderen met complexe gezondheidsproblematiek diagnosticeren.
  • kent u de differentiële diagnostiek met andere stoornissen bij ouderen met complexe gezondheidsproblematiek.
  • kunt u over- en onderbehandeling van depressies bij kwetsbare ouderen beperken, zeker ook bij patiënten met dementie.
  • kunt u de mogelijke medicamenteuze interventies bij depressie bij ouderen beschrijven.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!