MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Palliatieve zorg, Neurologie, Algemeen & overig
onderwerp(en):
Pijn
ICPC:
A, N
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Morfine - werking en bijwerkingen
Accreditatie Periode: 05-08-2016 t/m 05-08-2017
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Palliatieve zorg', 'Neurologie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Er bestaan de nodige fabels en misverstanden over het gebruik van morfine - niet in de laatste plaats bij de patiënt zelf. Bij nauwkeurig gebruik is het echter nog steeds de 'Gouden Standaard' als het gaat om pijnbestrijding. In deze cursus van Margot Verkuylen, ontwikkeld in samenwerking met het Radboud UMC, komen de verschillende belangrijke aspecten van morfinegebruik aan bod: na een korte inleiding over de werking van opoïden zoomt de e-learning in op effecten en voorschrijfadviezen. Vervolgens komen de bijwerkingen en interacties aan bod, gevolgd door de farmacokinetiek en -dynamiek van opoïden. De cursus sluit af met informatie over de gewenning en afhankelijkheid die kan optreden bij het gebruik van morfine.

Naast deze informatie bevraagt de cursus ook hoe u het onderwerp morfine bespreekt met uw patiënt. In een rollenspel bespreekt een AIOS met een patiënt de vooroordelen en feiten rondom morfine, het gebruik van morfinepleisters en afgifte middels een morfinepomp.

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de farmacologische werking van morfine en andere opioïden.
  • kent u de indicatie voor toediening van morfine en andere opioïden.
  • kent u de meest voorkomende interacties, contra-indicaties en bijwerkingen van morfine en andere opioïden.
  • weet u morfine en andere opioïden op de juiste wijze voor te schrijven en toe te passen.
  • kunt u de heersende fabels over morfine benoemen.
  • bent u in staat te reflecteren op eigen weerstanden t.a.v. het voorschrijven van morfine en andere opioïden.
  • bent u in staat te reflecteren op het eigen voorschrijfgedrag van morfine en andere opioïden in relatie tot het al dan niet bespoedigen van het levenseinde.
  • bent u in staat adequaat voorlichting te geven over de werking en fabels van morfine en andere opioïden met patiënten, diens naasten en het multidisciplinaire team.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!