MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Gastro-enterologie, Algemeen & overig
ICPC:
A, D
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Ondervoeding bij ouderen
Accreditatie Periode: 28-02-2016 t/m 28-02-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde', 'Gastro-enterologie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Ondervoeding is een veelvoorkomend probleem bij ouderen; met de toenemende leeftijd neemt het risico op ondervoeding ook toe. Hoewel het percentage ondervoede patiënten het hoogst is in instellingen, woont het grootste aantal ondervoede ouderen zelfstandig.

Ondervoeding kent meerdere verschijningsvormen, die gedeeltelijk overlappen, maar gedeeltelijk ook niet. Het is belangrijk deze verschijningsvormen te kunnen herkennen omdat deze deels ook een andere behandeling vergen.

De cursist is na het volgen van de cursus in staat te benoemen welke vormen van ondervoeding worden onderkend, hoe de diverse vormen van ondervoeding zich kenmerken en wat de gevolgen van ondervoeding kunnen zijn bij kwetsbare ouderen, zowel de thuiswonende ouderen als degenen die in een instelling verblijven. Tevens zal aandacht worden besteed aan de prevalentie van ondervoeding in de diverse sectoren.

Screeningsinstrumenten, waarmee het risico op ondervoeding bij de doelgroep kan worden opgespoord, worden besproken en er wordt aandacht besteed aan het stellen van de diagnose ondervoeding aan de hand van 4 domeinen (somatisch, functioneel, psychisch en sociaal).

Ook komen aan bod: de optimale behoefte aan energie, macro- en micronutriënten, en vocht, om ondervoeding te voorkomen of tegen te gaan. Daarnaast is bewegen of krachttraining bij (dreigende) ondervoeding.

Bij de behandeling van ondervoeding zijn vele disciplines betrokken en in de cursus wordt daarom ingegaan op een optimale multidisciplinaire taakverdeling.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!