MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Tand- en mondheelkunde, Gastro-enterologie, Algemeen & overig
ICPC:
A, D, T
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Levensloopbestendige mondzorg tot op hoge leeftijd
Accreditatie Periode: 30-09-2015 t/m 30-09-2017
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde', 'Tand- en mondheelkunde'|'Gastro-enterologie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Door een verbeterde preventieve en curatieve mondzorg gedurende de afgelopen decennia is het aantal tandeloze ouderen afgenomen en is het percentage ouderen dat tot op hoge leeftijd eigen tanden blijft behouden, al dan niet aangevuld met prothetische voorzieningen en implantaten in de mond, gestegen. Voor het behoud van een goede mondgezondheid is voortdurend structurele preventieve en curatieve (mond)zorg noodzakelijk (levensloopbestendige mondzorg). De complexiteit van de mondsituatie, het optreden van slijmvliesafwijkingen, de aanwezigheid van systeemziekten en het gebruik van meerdere medicamenten zorgen ervoor dat (kwetsbare) ouderen gevoeliger zijn voor het krijgen van mondproblemen dan mensen in lagere- leeftijdsgroepen. Dit geldt nog sterker wanneer deze ouderen cognitieve stoornissen hebben. Meerdere nationale en internationale onderzoeken tonen aan dat het slecht gesteld in is met de mondgezondheid van kwetsbare, zorgafhankelijke ouderen. Wanneer dit niet verandert, heeft dit belangrijke negatieve gevolgen voor de algemene gezondheid en kwaliteit van leven van deze mensen.

Deze cursus behandelt de inhoud van de Richtlijn Mondzorg en met welke zaken u rekening moet houden bij de organisatie en implementatie van de Richtlijn Mondzorg in uw zorginstelling.

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de belangrijkste oorzaken en gevolgen van een slechte mondgezondheid benoemen
  • kunt u de uitvoering van de mondzorg op cliëntniveau beschrijven
  • kunt u uitleggen hoe de mondzorg in uw instelling georganiseerd moet worden
  • kunt u de voorwaarden opsommen waaraan een zorginstelling moet voldoen om de Richtlijn Mondzorg effectief te implementeren
  • kunt u de belangrijkste bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van de Richtlijn Mondzorg benoemen

Inhoudsopgave

- Inleiding
- Inventarisatie

Module 1 - Oorzaken en gevolgen van slechte mondgezondheid

- Veroudering van de mond- en keelholte
- Cariës
- Parodontale aandoeningen
- Systemische gevolgen van parodontitis
- Parodontitis in associatie met andere ziekten
- Verkorte tandbogen
- Prothetische behandelingen
- Slijmvliesafwijkingen
- Speekselsecretie
- Medicatie als oorzaak van aandoeningen in de mond
- Mondgezondheid en voeding
- Tandheelkundige interventies om voedingspatroon te verbeteren
- Relatie algemene gezondheid en mondgezondheid
- Hartaandoeningen en mondgezondheid

Module 2 – Mondzorg in zorginstellingen

- Mondzorg op cliëntniveau
- Verantwoordelijkheden en organisatie
- Ouderen met voorzieningen in de mond
- Ouderen met gebitselementen in de mond
- Wat als mondverzorging (extra) moeilijk is?
- Mondzorg op instellingsniveau
- Scholing
- Kwaliteit van mondzorg

Module 3 - Organisatie en implementatie van de Richtlijn Mondzorg

- Randvoorwaarden voor succesvol implementeren
- Organisatie en implementatie mondzorg binnen een zorginstelling
- Belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie van de Richtlijn Mondzorg
- Specifieke belemmerende factoren in verschillende context
- Specifieke bevorderende factoren in verschillende context
- Terug naar de inventarisatie

Eindtoets

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!